Colloidaal Zilver als een natuurlijk alternatief

Virussen Schimmels Bacterien Parasieten

Gewervelde dieren hebben als meercelligen een specifiek orgaan om zuurstof op te nemen: longen. Eéncelligen uiteraard niet ! Die hebben"chemische longen".

Colloidaal Zilver blijkt een stof die voor de zuurstof-stofwisseling van primitieve levensvormen afremmend werkt, maar die voor mens en dier geen nevenwerkingen vertoont. www.zilverwater.be
De ééncelligen raken buiten adem en verliezen zonder zuurstof hun levensenergie en zullen uiteindelijk stikken.


Kwalitiets Zilverwater

Ehbo en Preventie met Zilverwater

Wordt je geplaagd door bacteriën, virussen of schimmels kan je een tijd lang (21 dagen) colloïdaal zilver gebruiken en daarmee 650 verschillende soorten te lijf gaan.
Sportlokalen en sportuitrusting (bv schoenen) herbergen dikwijls ongewenste gasten.

Info en bestellen www.colloidaal-zilverwater.be
Uiteraard ook zeer geschikt voor al je huisdieren, groot en klein !
Zie ook www.dierwelzijn.be en www.vitale-duiven.be

Extra mogelijkheden op
www.kanker-is-een-schimmel.be en www.parasietenvrij.be

Boek over Colloidaal Zilverwater


Ondersteuning van fitness, conditie en herstel bij sportprestaties : Brainfit bvba , Notelaarweg 9 , B-3140 Keerbergen , Belgie --- Tel +31(0)15/330053 --- GSM +32(0)476/520.612